Hà Nội xử phạt 13 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai

Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đã ký quyết định xử phạt 13 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai vi phạm an toàn thực phẩm trên địa bàn thủ đô.

Hà Nội xử phạt 13 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai - Ảnh 1

Trong đợt triển khai công tác thanh, kiểm tra hậu kiểm an toàn thực phẩm năm 2016 và kế hoạch thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai và nước đá dùng liền trên địa bàn thành phố Hà Nội, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã tiến hành kiểm tra tại 40 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai và lấy 27 mẫu nước uống đóng chai kiểm nghiệm đánh giá chất lượng an toàn thực phẩm.

Kết quả Chi cục đã ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính với 13 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai vi phạm an toàn thực phẩm, với số tiền gần 54 triệu đồng.

Trước đó, trong tháng 8-2016, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP Hà Nội đã mở đợt cao điểm tái kiểm tra việc khắc phục tồn tại của các cơ sở vi phạm và tái thẩm định các cơ sở được cấp phép. Đồng thời thanh, kiểm tra đột xuất một số cơ sở, lấy mẫu kiểm nghiệm tại chỗ và mẫu lưu thông trên thị trường. Qua kiểm tra, vẫn phát hiện một số cơ sở tái vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm.