Hà Nội xin gia hạn bán nhà 61 CP

Công tác bán nhà thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định 61 CP đã bắt đầu cách đây 13 năm, nhưng đến thời điểm này vẫn chưa thể kết thúc. Hà Nội - một trong 2 địa phương có lượng nhà cần bán lớn nhất cả nước lại vừa xin được gia hạn thời gian bán nhà diện “61 CP” cho tới hết năm 2008. Đâu là lý do và chi tiết của việc xin gia hạn này? Xem chi tiết...