Hà Nội: Xe buýt nhanh BRT cần nhanh hơn

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Tình trạng ùn tắc giao thông tại Hà Nội đang ngày một nghiêm trọng. Một trong những giải pháp có thể làm là phát triển hệ thống giao thông công cộng. Trong lộ trình phát triển vận tải hành khách công cộng (VTHKCC), xe buýt nhanh BRT được coi là bước đi thông minh tiếp theo.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=48&NewsId=51457