Hà Nội vẫn... nhì!

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Giải đã kết thúc sau 5 ngày tranh tài dưới thời tiết xấu của 375 VĐV đến từ 48 đoàn trong cả nước.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=26&NewsId=107452