Hà Nội vẫn còn tình trạng học sinh vi phạm Luật Giao thông

Theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, những người chưa đủ 18 tuổi thì chưa được phép thi bằng lái điều khiển xe máy từ 70cm3 trở lên, thế nhưng ở Hà Nội, năm này qua năm khác, tình trạng học sinh đi xe máy phân khối lớn vẫn diễn ra phổ biến...

Nguồn: VTV