Hà Nội vẫn còn nhiều điểm úng ngập

Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, tình hình ngập úng trong khu vực nội thành đã cơ bản được cải thiện, đã thông các tuyến đường nối với các tỉnh. Bộ đội công binh đã lắp đặt cầu phao nhẹ tại Phùng thông xe tuyến Hà Nội – Sơn Tây, nối với các tỉnh Tây Bắc