Hà Nội và Viêng Chăn đẩy mạnh quan hệ hợp tác

    Báo VTC News
    Gốc

    Lãnh đạo thành phố Hà Nội và Thành phố Viêng Chăn nhất trí trao đổi kinh nghiệm và ủng hộ lẫn nhau trong công tác chuẩn bị kỷ niệm 450 năm ngày thành lập thành phố Viêng Chăn và 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội trong năm 2010.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/221728/Default.aspx