Hà Nội và TP. HCM nằm trong danh sách 6 thành phố ô nhiễm không khí nghiêm trọng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Theo bản tổng kết môi trường toàn cầu do Chương trình Môi trường Liên Hợp quốc (UNEP) được công bố mới đây thì Việt Nam có 2 thành phố (Hà Nội và TPHCM ) nằm trong danh sách 6 thành phố bị ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất trên thế giới.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=44059