Hà Nội: Tuyệt đối không điều chỉnh quy hoạch nhằm kéo dài dự án 'treo'

UBND TP Hà Nội yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lợi dụng việc điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh chủ trương đầu tư để hợp thức hóa việc gia hạn các dự án chậm triển khai.

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị về việc thực hiện Nghị quyết số 04 của HĐND TP về triển khai biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn.

Theo đó, UBND TP yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, ban hành kế hoạch, khung tiêu chí xử lý đối với các dự án chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trong tháng 12-2022, tổ chức thực hiện dứt điểm xong trước ngày 31/5/2023, định kỳ báo cáo hàng tháng.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị có liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch theo dõi, đôn đốc đối với các dự án chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng đã được UBND TP quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng, tham mưu, báo cáo UBND TP xử lý đối với từng trường hợp...

Sở cần rà soát, tham mưu UBND TP báo cáo đề nghị HĐND TP về việc bổ sung biện pháp, nội dung thực hiện, tháo gỡ, giải quyết các vướng mắc, khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung cần thiết, đưa đất vào sử dụng, khung tiêu chí xử lý đối với nhóm dự án có tính chất tương đồng để làm cơ sở cho các cấp, các ngành tiếp tục quyết liệt xử lý các dự án chậm triển khai theo hướng công khai, minh bạch, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật…

Một dự án nhiều năm chưa triển khai trên địa bàn Hà Nội.

Một dự án nhiều năm chưa triển khai trên địa bàn Hà Nội.

Sở phải tiếp tục giám sát, đôn đốc các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và có kết luận đối với từng dự án để làm rõ nguyên nhân, đề xuất các giải pháp; quyết liệt xử lý dứt điểm, giải quyết triệt để các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật;

Thường xuyên rà soát, cập nhật kết quả thực hiện, khẩn trương hoàn thành việc đánh giá, hậu kiểm, thống kê, phân loại và xử lý từng dự án cụ thể theo hướng rõ người, rõ việc, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ.

Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát, đôn đốc chủ đầu tư các dự án có sử dụng đất khẩn trương thực hiện dự án, đưa đất vào sử dụng đúng theo tiến độ được phê duyệt; Thường xuyên thống kê, lập danh sách các trường hợp mới phát sinh vi phạm, chậm triển khai dự án; tham mưu, đề xuất xử lý đồng thời gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để cập nhật vào danh sách các dự án vốn ngoài ngân sách chậm triển khai;

Tiếp tục hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để sớm đưa dự án vào hoạt động, thúc đẩy môi trường đầu tư lành mạnh, tạo nguồn thu từ đất; phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật...

"Có quan điểm rõ ràng đối với từng nhóm dự án, nhất là các dự án không đảm bảo về pháp lý. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lợi dụng việc điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh chủ trương đầu tư để hợp thức hóa việc gia hạn các dự án chậm triển khai" - văn bản nêu rõ.

Hiểu Minh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ha-noi-tuyet-doi-khong-dieu-chinh-quy-hoach-nham-keo-dai-du-an-treo-post1495791.tpo