Hà Nội tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 theo phương thức xét tuyển

UBND thành phố Hà Nội đã đồng ý đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&DT) Hà Nội về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022.

Theo đó, các trường mầm non, lớp 1 (Tiểu học), lớp 6 (THCS) thực hiện phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND quận, huyện, thị xã quy định. Thành phố Hà Nội vẫn thực hiện song song hai hình thức tuyển sinh là trực tuyến và trực tiếp để tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6.

Đối với các trường mầm non, tiểu học và THCS tuyển sinh theo tuyến, thời gian tuyển sinh trực tuyến kéo dài từ ngày 1/7 đến hết ngày 3/7/2021 đối với lớp 1; từ ngày 4/7 đến ngày 6/7 đối với trẻ 5 tuổi; từ ngày 7/7 đến hết ngày 9/7 đối với lớp 6. Thời gian tuyển sinh trực tiếp từ ngày 13/7 đến hết ngày 18/7. Các trường ngoài công lập có thể tuyển sinh ngay sau khi kết thúc năm học.

Hà Nội tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 theo hình thức xét tuyển trực tuyến và trực tiếp.

Thời gian tuyển sinh từ ngày 26/5 đến ngày 12/7. Riêng các trường THCS tuyển sinh vào lớp 6 không theo tuyến và có số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu (gồm các trường được UBND thành phố Hà Nội công nhận trường chất lượng cao, trường ngoài công lập) thì thực hiện theo phương thức xét tuyển hoặc xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực. Các trường THCS báo cáo phòng giáo dục và đào tạo phương án tuyển sinh trình UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt.

Các quận, huyện, thị xã quy định bài kiểm tra, đánh giá năng lực, nếu có. Các trường THCS tuyển sinh vào lớp 6 theo Đề án thí điểm đào tạo song bằng THCS sở Việt Nam và chứng chỉ IGCSE tại một số trường THCS tại Hà Nội thì thực hiện theo phương thức kiểm tra, đánh giá năng lực.

Năm học 2021-2022, thành phố Hà Nội phấn đấu huy động ít nhất 50% trẻ em độ tuổi nhà trẻ, 100% trẻ em độ tuổi mẫu giáo đi học; 100% trẻ 6 tuổi đủ sức khỏe được vào lớp 1; 100% học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học được vào lớp 6.

H.Thanh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/giao-duc/ha-noi-tuyen-sinh-vao-lop-1-va-lop-6-theo-phuong-thuc-xet-tuyen-631860/