Hà Nội: Từ nay đến 2015 đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng cho giáo dục mầm non

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Hiện Hà Nội chỉ có khoảng 14,5% trẻ trong độ tuổi mẫu giáo và gần 80% trẻ ở độ tuổi đi nhà trẻ chưa được chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non.

    Ở khu vực nội thành còn 6 phường chưa có trường mầm non công lập. Cấp học mầm non Hà Nội thiếu khoảng 700.000m2 đất. Nhằm tạo bước chuyển biến cơ bản, vững chắc và toàn diện về chất lượng giáo dục mầm non, HĐND thành phố Hà Nội đã quyết định, thông qua Đề án Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non Thành phố Hà Nội đến năm 2015.Với kinh phí hơn 3000 tỷ đồng, Hà Nội sẽ tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng. Củng cố mở rộng mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non. Ưu tiên đầu tư ngân sách cho giáo dục mầm non ngoại thành đến năm 2010, tỷ lệ trẻ em dưới 3 tuổi đến nhà trẻ đạt 28%, tỷ lệ trẻ em 3- 5 tuổi đến trường, lớp mẫu giáo đạt 85%, thực hiện phổ cập 1 năm trẻ mẫu giáo 5 tuổi để chuẩn bị vào lớp 1... Khanh Lê

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://baodaidoanket.net/ddk/mdNews.ddk?id=18601