Hà Nội: Trung tâm Tư Vấn CNTT Doanh Nghiệp triển khai nhiều dịch vụ

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Ngày 1/6/2008, trung tâm Tư Vấn CNTT Doanh Nghiệp Hà Nội khai trương thêm đường dây nóng mới với số chủ: (04)5121122 nhằm phục vụ tốt nhất mọi nhu cầu doanh nghiệp.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=10337&t=pcolarticle