Hà Nội triển khai thực hiện Thông tư 34/2016/TT-BYT của Bộ Y tế

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế Hà Nội về việc triển khai thực hiện Thông tư số 34/2016/TT- BYT ngày 21/9/2016 của Bộ Y tế về thăm khám, các quy trình sàng lọc để phát hiện, điều trị, xử trí các bất thường, dị tật của bào thai (gọi tắt là sàng lọc, chẩn đoán và xử trí trước sinh), vừa qua, Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản gửi các đơn vị y tế trong và ngoài công lập yêu cầu triển khai thực hiện. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 10/11/2016.

Sở Y tế Hà Nội giao Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình phối hợp với Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản Hà Nội, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản Hà Đông phổ biến, triển khai thực hiện các nội dung quy định về thăm khám, các quy trình sàng lọc để phát hiện, điều trị, xử trí các bất thường, dị tật của bào thai đến các cơ sở y tế trong và ngoài công lập trên địa bàn thành phố.

Sở Y tế cũng yêu cầu tất cả các đơn vị y tế phổ biến và triển khai thực hiện các quy định tại Thông tư 34/2016/TT-BYT tại đơn vị.

Việc sàng lọc, chẩn đoán và xử trí trước sinh đối với phụ nữ mang thai được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, trừ trường hợp người mang thai hộ vì mục đích nhân đạo được quy định trong Luật Hôn nhân và gia đình. Phụ nữ mang thai phải được tư vấn trước, trong và sau sàng lọc, chẩn đoán, xử trí trước sinh.

Việc sàng lọc, chẩn đoán, xử trí trước sinh chỉ được thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giấy phép hoạt động và phạm vi chuyên môn kỹ thuật phù hợp.

Thương Lê