Hà Nội: Triển khai thực hiện Giải báo chí về phát triển văn hóa lần thứ VII

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 127-KH/BTGTU về việc triển khai thực hiện Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ VII - năm 2024.

Việc triển khai giải nhằm lựa chọn những tác phẩm báo chí xuất sắc, các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong hoạt động tuyên truyền phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh để tôn vinh, trao giải.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Giải A năm 2023 cho nhóm tác giả.

Việc tổ chức thực hiện Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ VII - năm 2024 sẽ bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tiến độ đề ra, thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Ban Tuyên giáo Thành ủy là cơ quan chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao, Hội Nhà báo thành phố; các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc.

Các cơ quan báo chí để triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức giải, cao điểm là thời gian nhận tác phẩm tham dự và tổ chức chấm giải (tháng 8/2024), thời gian tổ chức lễ trao giải (tháng 10/2024).

Hội Nhà báo TP Hà Nội tham mưu xây dựng Quy chế chấm giải; thành lập Hội đồng chấm giải các vòng sơ khảo, chung khảo trong tháng 6/2024.

Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 12/8/2024. Tổ chức lễ trao Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ VII - năm 2024 trong tháng 10-2024 nhằm thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Vũ Phong

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ha-noi-trien-khai-thuc-hien-giai-bao-chi-ve-phat-trien-van-hoa-lan-thu-vii-post288460.html