Hà Nội: Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại 416 xã

Theo Kế hoạch số 198/KH-UBND vừa được UBND TP Hà Nội ban hành, hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực tư pháp sẽ được triển khai ở cấp xã thuộc 18 huyện, thị xã.

Hà Nội: Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại 416 xã - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực tư pháp, hộ tịch của UBND các xã nhằm cải cách hành chính, phục vụ tốt hơn cho người dân.

Theo kế hoạch, hệ thống dịch vụ sẽ được triển khai tại 416 xã thuộc 18 huyện, thị xã theo 2 giai đoạn: giai đoạn 1 triển khai thí điểm tại 139 xã thuộc 6 huyện và giai đoạn 2, triển khai tại 277 xã, thuộc 12 huyện, thị xã.

Đối tượng tham gia là lãnh đạo UBND các huyện, thị xã; cán bộ Văn phòng, cán bộ Phòng Tư pháp, cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin; Lãnh đạo UBND xã phụ trách Một cửa, cán bộ Một cửa (lĩnh vực tư pháp), cán bộ Tư pháp hộ tịch, cán bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Công tác chuẩn bị điều kiện về hạ tầng mạng, đào tạo và cấp tài khoản cho cán bộ, công chức tham gia sử dụng phần mềm... sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn.

UBND các huyện, thị xã và UBND xã trực thuộc có nhiệm vụ tăng cường tuyên truyền, niêm yết công khai tại bộ phận Một cửa, tại các khu dân cư, địa điểm sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa để công dân, tổ chức biết về cách thức sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và lợi ích đạt được khi sử dụng.

Các đơn vị này cũng tăng cường bố trí cán bộ, hoặc huy động lực lượng đoàn viên thanh niên và bố trí thiết bị để hỗ trợ người dân nhập hồ sơ trực tuyến khi nộp thủ tục tại bộ phận Một cửa.

Hà Nội: Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại 416 xã - Ảnh 2

Triển khai 43 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong năm 2016

(HNMO) - UBND Thành phố (TP) vừa ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 26-5 về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của CQNN TP năm 2016.

B.H