Hà Nội tổ chức Hội thảo về Bảo vệ môi trường

Ngày 24/11 tới, Hội thảo khoa học “Bảo vệ môi trường trên địa bàn Hà Nội trong tình hình mới, tầm nhìn đến 2025” sẽ được tổ chức với sự tham gia của 300 đại biểu bao gồm cả các nhà nghiên cứu, nhà hoạt động trong lĩnh vực môi trường.

Hà Nội tổ chức Hội thảo về Bảo vệ môi trường - Ảnh 1

Hội thảo khoa học do Công an TP Hà Nội khởi xướng phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội, Tòa Tổng Giám mục Hà Nội và Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam miền Bắc đồng tổ chức.

Theo đó, hội thảo sẽ có hơn 50 báo cáo khoa học tập trung vào các nội dung kết quả quán triệt, triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn TP. Hà Nội trong thời gian qua; đánh giá khách quan, toàn diện thực trạng ô nhiễm môi trường và kết quả công tác bảo vệ môi trường; vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường; những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất cập và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm cũng như những giải pháp trong công tác bảo vệ môi trường trong thời gian tới.

Từ các ý kiến của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, Hội thảo sẽ kiến nghị với Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội những giải pháp vừa mang tính chiến lược, vừa có ý nghĩa cấp bách trước mắt góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, cũng như huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, tích cực và chủ động tham gia công tác bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội bền vững của Thủ đô trong giai đoạn tới.

Cũng tại Hội thảo, Ban Tổ chức sẽ giới thiệu bộ phim tài liệu, trưng bày một số ảnh, tư liệu hiện vật phản ánh thực trạng ô nhiễm môi trường ở Thủ đô, thông qua đó truyền tải thông điệp về bảo vệ môi trường, khát vọng được sống trong một môi trường “xanh, sạch, đẹp”.

Trang Nguyễn