Hà Nội tổ chức 6 hội nghị gỡ khó cho doanh nghiệp

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 521/UBND-KTN về việc triển khai tổ chức các hội nghị tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thành phố năm 2024.

Ngọc Minh

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ha-noi-to-chuc-6-hoi-nghi-go-kho-cho-doanh-nghiep.html