Hà Nội: Tổ chức 6 hội nghị chuyên đề, trao đổi, gỡ khó cho doanh nghiệp

Trong năm 2024, Hà Nội sẽ tổ chức 6 hội nghị gặp mặt theo các chuyên đề khác nhau, để tháo gỡ trực tiếp, hỗ trợ các doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh và phát triển bền vững.

UBND Thành phố Hà Nội vừa kế hoạch số 521/UBND-KTN về việc triển khai kế hoạch tổ chức các hội nghị tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thành phố năm 2024. Mục đích nhằm tạo kênh trao đổi thiết thực, hiệu quả nhằm nắm bắt khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư, tổ chức trong và ngoài nước; tổ chức hội nghị gặp mặt để tháo gỡ trực tiếp, hỗ trợ các doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh và phát triển bền vững.

Đây là nội dung quan trọng, điểm mới trong công tác chỉ đạo điều hành của Thành phố trong năm 2024 để hỗ trợ doanh nghiệp theo lĩnh vực, chuyên đề thiết thực, hiệu quả, góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh ổn định, bền vững.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo đó, trong năm 2024, Thành phố dự kiến tổ chức 6 hội nghị đối thoại, tập trung tháo gỡ khó khăn theo các chuyên đề.

Hội nghị thứ nhất, đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp đầu tư, hoạt động tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Thời gian dự kiến từ 18-21/3/2024.

Hội nghị thứ 2, đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp đầu tư, hoạt động trong Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Thời gian dự kiến trong tháng 4/2024.

Hội nghị thứ 3, đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề. Thời gian dự kiến trong tháng 5/2024.

Hội nghị thứ 4, đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp đầu tư, hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - xã hội (y tế, giáo dục, dạy nghề, văn hóa, thể thao...). Thời gian dự kiến trong tháng 6/2024.

Hội nghị thứ 5, đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn Thành phố. Thời gian dự kiến trong tháng 8/2024.
Hội nghị thứ 6, đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp đầu tư, hoạt động trong lĩnh vực nhà ở xã hội, bến bãi đỗ xe, môi trường. Thời gian dự kiến trong tháng 11/2024.

UBND Thành phố giao nhiệm vụ cho các cơ quan tham mưu có trách nhiệm phối hợp Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố và các Sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện xây dựng kế hoạch tổ chức; nội dung, kịch bản chi tiết hội nghị và dự thảo các bài phát biểu của lãnh đạo UBND Thành phố. Thời gian hoàn thành nội dung trước ngày 1/3/2024; các nội dung khác trước ngày 25/3/2024.

Đồng thời, thiết lập và duy trì hệ thống thông tin theo phương thức trực tuyến (zalo, website...) theo thời gian thực để tương tác, trao đổi và thu thập các phản ánh, kiến nghị, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố. Thực hiện phân loại, sàng lọc, phân nhóm đối với các đề xuất, kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp (theo chuyên đề/ngành/lĩnh vực) và đề xuất phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tham mưu, báo cáo UBND Thành phố.

Phương Nga

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ha-noi-to-chuc-6-hoi-nghi-chuyen-de-trao-doi-go-kho-cho-doanh-nghiep.html