Hà Nội tìm cách tháo gỡ khó khăn thị trường đất đấu giá

Hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, thu từ đấu giá đất của thành phố Hà Nội chỉ đạt 50% mục tiêu đề ra của năm 2022. Trong kế hoạch triển khai năm 2023, UBND thành phố Hà Nội đã đưa nhiều đề xuất mới nhằm tháo gỡ khó khăn đối với đấu giá đất.

Thu từ đấu giá đất của thành phố Hà Nội năm 2022 chỉ đạt 50% mục tiêu đề ra. Ảnh: TL

Thu từ đấu giá đất của thành phố Hà Nội năm 2022 chỉ đạt 50% mục tiêu đề ra. Ảnh: TL

Theo Cổng thông tin UBND thành phố Hà Nội, năm 2022, Hà Nội đặt chỉ tiêu thu từ đấu giá đất là 12.450 tỉ đồng nhưng đến tháng 12-2022 mới hơn 7.018 tỉ đồng, đạt 56,37%. Cả Hà Nội chỉ đấu giá thành công được 87 dự án với tổng diện tích 14,17 héc-ta.

Chính quyền thành phố cho biết, các quận, huyện chậm tổ chức đấu giá, đấu giá chưa thành công và thu từ đấu giá đất đạt thấp do thành phố đã yêu cầu phải rà soát lại các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là quỹ đất dành cho dự án nhà ở xã hội tại các dự án theo Nghị định 49/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, Luật Đầu tư mới có hiệu lực cũng đưa ra quy định, các dự án đấu giá phải lập hồ sơ để thực hiện công tác chấp thuận chủ trương đầu tư, nên tiến độ đấu giá bị ảnh hưởng.

Vì vậy, để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy công tác đấu giá đất năm 2023, UBND thành phố Hà Nội đề xuất Chính phủ xem xét xây dựng một quỹ nhà ở xã hội tập trung trong thời gian chờ rà soát dự án. Từ đó, Hà Nội sẽ chấp thuận cơ chế nhà ở xã hội, UBND quận, huyện chỉ đạo các đơn vị liên quan giao đất làm cơ sở xây dựng dự án đầu tư và xin phê duyệt chủ trương. Đối với các ô đất làm nhà ở xã hội và bãi đỗ xe, địa phương chủ động liên hệ với các sở ngành liên quan để điều chỉnh quy hoạch theo thẩm quyền.

Hà Nội cũng kiến nghị cho phép hoàn thiện cơ sở hạ tầng như trường học, vườn hoa cây xanh trong dự án trước, như vậy công tác đấu giá và thu ngân sách từ đấu giá đất sẽ hiệu quả hơn, thu hút được các nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia đấu giá đất.

Kiến nghị cho phép Hà Nội được áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất mà không phải thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ thể; chú trọng đẩy nhanh tiến độ thủ tục hành chính; hoàn thành nhanh thủ tục xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất…

Thái Huy

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/ha-noi-tim-cach-thao-go-kho-khan-thi-truong-dat-dau-gia/