Hà Nội: Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị HĐND các cấp TP bám sát chủ đề công tác năm của thành phố 'Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển'; thực hiện tốt cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp…

Chiều 15/1, Thường trực HĐND thành phố (TP) Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND các cấp TP năm 2020; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.

Dự hội nghị có các đồng chí: Phó Bí thư Thành ủy khóa XVI, nguyên Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn….

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao cờ thi đua của UBND TP Hà Nội cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.

Năm 2020, HĐND các cấp TP Hà Nội đã phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ thảo luận, bàn bạc, tạo sự thống nhất cao trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát, HĐND các cấp đã linh hoạt, chủ động thực hiện có hiệu quả chức năng quyết định, giám sát đối với các vấn đề quan trọng, phát sinh trên địa bàn; hỗ trợ thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”; đồng thời duy trì tốt chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Trong năm, HĐND TP đã tổ chức thành công 6 kỳ họp; HĐND các quận, huyện, thị xã tổ chức 144 kỳ họp; HĐND các phường, xã, thị trấn tổ chức 1.583 kỳ họp, bảo đảm chất lượng. Hoạt động giải trình cũng được HĐND các cấp thực hiện, góp phần giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, HĐND TP tổ chức 2 phiên giải trình; HĐND cấp huyện tổ chức 30 phiên giải trình, HĐND cấp xã tổ chức 185 phiên giải trình. Ngoài ra, hoạt động giám sát, tiếp công dân, tiếp xúc cử tri cũng được thực hiện hiệu quả, chất lượng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh 4 dấu ấn của HĐND các cấp TP trong năm 2020. Đó là năm tổ chức nhiều kỳ họp nhất để đáp ứng nhiệm vụ cấp bách của TP và kiện toàn cán bộ chủ chốt theo thẩm quyền; hoạt động chất vấn, giải trình tiếp tục đạt hiệu quả cao, tạo chuyển biến trong điều hành của chính quyền các cấp; hoạt động giám sát, khảo sát tiếp tục đổi mới, hiệu quả; công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân được thực hiện nghiêm túc.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc trao cờ thi đua của UBND TP Hà Nội cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.

Về nhiệm vụ năm 2021, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị HĐND các cấp TP bám sát chủ đề công tác năm của thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, tiếp tục thực hiện phương châm hành động “đổi mới, sâu sát, khoa học, hiệu quả”. Trong đó, thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP, 10 chương trình công tác của Thành ủy, các nghị quyết của HĐND TP, các nghị quyết đại hội đảng bộ các địa phương…

Đồng thời đề nghị HĐND các cấp triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội, Kế hoạch số 171-KH/TU ngày 31-12-2019 của Thành ủy về “Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội”; Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19-6-2020 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với TP Hà Nội. Thực hiện tốt cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp…

Nhân dịp này, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã phát động phong trào thi đua đến HĐND các cấp, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, đơn vị trong năm 2021./.

Tại hội nghị, UBND TP Hà Nội đã tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” cho 10 tập thể; tặng Bằng khen cho 20 tập thể có thành tích xuất sắc trong các hoạt động của HĐND các cấp TP trong năm 2020./.

Nam Khánh

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/ha-noi-tiep-tuc-nang-cao-chat-luong-hoat-dong-cua-hdnd-cac-cap-572981.html