Hà Nội tiếp tục công khai 156 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất

Cục thuế TP Hà Nội tiếp tục công khai đợt 11 năm 2016 danh sách 156 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất với tổng số tiền nợ 150.304 triệu đồng.

Hà Nội tiếp tục công khai 156 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất - Ảnh 1

Cục thuế thành phố Hà Nội cho biết, qua các biện pháp triển khai quyết liệt về thu hồi nợ đọng, trong 10 tháng năm 2016, tổng số tiền nợ thuế đã thu được của toàn ngành thuế Hà Nội lên tới 9.964 tỷ đồng.

Trong 10 tháng năm 2016, Cục thuế thành phố Hà Nội cũng đã đăng công khai 10 đợt với 1.413 doanh nghiệp và dự án nợ tiền thuế, phí, tiền sử dụng đất với số nợ thuế tương ứng là trên 2,4 tỷ đồng. Kết quả sau công khai, đã có 697/1.413 doanh nghiệp nộp số tiền thuế nợ trên 385 triệu đồng vào Ngân sách Nhà nước.

Thực hiện công tác quản lý nợ thuế, Cục thuế TP Hà Nội tiếp tục công khai đợt 11 năm 2016 danh sách 156 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất với tổng số tiền nợ 150.304 triệu đồng. Trong đó có 143 doanh nghiệp nợ thuế, phí 121.938 triệu đồng và 13 đơn vị nợ tiền thuê đất 28.365 triệu đồng.

Theo cục Thuế TP Hà Nội, với sự hỗ trợ từ phía cơ quan Thuế, đại đa số người nộp thuế đã chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế. Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật dẫn đến nợ thuế kéo dài.

Để đảm bảo tính công bằng trong cộng đồng người nộp thuế, Cục thuế thành phố Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí đăng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, cũng như công khai trên trang website của Cục Thuế danh sách các đơn vị nợ thuế./.

PV/VOV.VN