Hà Nội: Thương mại nhập siêu, công nghiệp tăng ấn tượng

Ngày 23-11, UBND TP Hà Nội cho biết, cán cân thương mại Hà Nội trong tháng 11 nghiêng về nhập siêu tới 1,357 tỷ USD. Trong khi, chỉ số ngành công nghiệp tháng này tăng ấn tượng 10,3% so với cùng kỳ.

Hà Nội: Thương mại nhập siêu, công nghiệp tăng ấn tượng - Ảnh 1

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu của thành phố tháng 11 đạt 901 triệu USD, tăng 15,5% so cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu chỉ đạt 2,258 tỷ USD, giảm 0,9% so cùng kỳ.

Lũy kế 11 tháng, kim ngạch xuất khẩu đạt 9,685 tỷ USD, tăng 1,2% so cùng kỳ. Trong khi kim ngạch nhập khẩu đạt 22,281 tỷ USD, giảm 4,6% so cùng kỳ. Như vây, cán cân thương mại Hà Nội trong 11 tháng nghiêng về nhập siêu tới 12,596 tỷ USD.

Sản xuất công nghiệp tăng ấn tượng
Chỉ số ngành công nghiệp tháng 11 tăng ấn tượng, với mức tăng 8,5% so với tháng trước và 10,3% so với cùng kỳ.

Trong tháng 11, duy nhất nhóm công nghiệp khai khoáng giảm 15,6% so tháng trước và đạt 12,5% so cùng kỳ năm trước, còn lại các nhóm công nghiệp đều có chỉ số tăng trưởng cao.
Lũy kế 11 tháng của năm 2016, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng hơn 7% so với cùng kỳ, trong đó: Công nghiệp khai khoáng giảm hơn 51% do chủ trương của thành phố quyết liệt ngăn chặn, cấm khai thác cát bừa bãi gây ảnh hưởng đến dòng chảy và an toàn đê điều; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,4%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt tăng 7,7%; cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 2%.

Những ngành sản xuất chiếm tỷ trọng lớn có tốc độ tăng khá cao so với mức tăng bình quân chung như: Sản xuất chế biến thực phẩm tăng 19,7%; sản xuất trang phục tăng 22,4%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 29,5%; sản xuất kim loại tăng 15,7%; sản xuất giường tủ bàn ghế tăng hơn 54%.