Hà Nội thu hút hơn 2,8 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài

Ngày 15/11, ông Trần Ngọc Nam, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cho biết: Trong 10 tháng đầu năm 2016, Hà Nội thu hút 445 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 2,8 tỷ USD, số vốn thực hiện đạt 1,2 tỷ USD.

Kết quả thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) 10 tháng đầu năm 2016 có sự tăng mạnh về giá trị vốn đầu tư đăng ký mới. Thành phố đã thu hút được một số dự án lớn trong các lĩnh vực được đánh giá là thế mạnh và ưu tiên thu hút đầu tư như: Dự án Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Samsung 300 triệu USD; dự án Nhà máy nước mặt sông Đuông 227 triệu USD; dự án Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên Public Việt Nam 134 triệu USD...

Bên cạnh đó, thành phố Hà Nội đã thu hút và triển khai 98 dự án ODA với giá trị tài trợ cam kết khoảng 4,8 tỷ USD, trong đó giá trị đã ký kết là 3,2 tỷ USD, đã giải ngân 1,05 tỷ USD, đạt 33,38% giá trị đã ký kết và 22,1% giá trị cam kết. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng số các dự án ODA là lĩnh vực phát triển hạ tầng giao thông đô thị (56%) và cấp, thoát nước và xử lý nước thải 31,8%.

Vốn đăng ký của các dự án ngoài ngân sách nhà nước đạt hơn 423.000 tỷ đồng. Trong đó có 163 dự án trong nước với hơn 161.000 tỷ đồng.

Tổng vốn đầu tư xã hội ước đạt 277.950 tỷ đồng, tăng 10%. Tổng vốn huy động của các tổ chức tín dụng (TCTD) ước tăng 15,68%, dư nợ tín dụng ước tăng 19,5%. Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp dự kiến giải ngân tăng 3,69 lần so với năm 2015. Một số doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ưu tiên và có xếp hạng tín dụng tốt được hưởng lãi suất vay ưu đãi 4- 4,5%/năm. Các TCTD tiếp tục thực hiện các phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng tài sản và năng lực quản trị, tăng cường trích’ lập dự phòng rủi ro.

Theo ông Trần Ngọc Nam, tổng sản phẩm trên địa bàn Thành phố Hà Nội ước tăng 8,03%, mức tăng cao nhất trong 6 năm trở lại đây. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 173.846 tỷ đồng, bằng 102,6% dự toán HĐND thành phố giao, tăng 16,2%.

XC