Hà Nội thu hút 2,8 tỷ USD vốn FDI trong 10 tháng đầu năm

Trong 10 tháng đầu năm 2016, Thành phố Hà Nội đã thu hút được 445 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký là 2,8 tỷ USD, tăng 2,6 lần so với năm 2015.

Hà Nội thu hút 2,8 tỷ USD vốn FDI trong 10 tháng đầu năm - Ảnh 1

Trong đó, các lĩnh vực được đánh giá là thế mạnh thu hút đầu tư gồm: công nghệ cao, môi trường và viễn thông. Bên cạnh sự gia tăng về giá trị vốn đầu tư đăng ký mới, các doanh nghiệp cũng có kết quả thực hiện dự án tương đối khả quan.