Hà Nội: Thu hồi 9.849m2 đất tại quận Bắc Từ Liêm, điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị mới Văn Phú

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6514/QĐ-UBND thu hồi đất do Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Tây Hồ quản lý, không còn nhu cầu sử dụng, đồng thời giao UBND phường Liên Mạc quản lý theo quy định.

Theo quyết định, UBND TP Hà Nội thu hồi 9.849m2 đất tại phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm do Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Tây Hồ quản lý theo Quyết định số 4550/QĐ-UB ngày 5/11/1998 của UBND thành phố. Đồng thời giao diện tích đất thu hồi này cho UBND phường Liên Mạc để quản lý theo quy định.

Cụ thể, vị trí, ranh giới, diện tích khu đất giới hạn bởi các mốc từ 1 đến 18 xác định tại Bản vẽ hiện trạng sử dụng đất số 574-98 tỷ lệ 1/500 do Công ty Đo đạc địa chính, nay là Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội lập ngày 24/9/1998; Giám đốc Sở Địa chính xác nhận ngày 29/10/1998.

Liên quan đến nhiệm vụ trên, Cục Thuế Hà Nội truy thu tiền thuê đất (nếu có). UBND phường Liên Mạc liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để nhận bàn giao đất trên bản đồ và ngoài thực địa; quản lý diện tích đất trong phạm vi mốc giới theo đúng quy định; không để xảy ra tình trạng lấn chiếm và sử dụng không đúng quy định…

Hà Nội: Thu hồi 9.849m2 đất tại quận Bắc Từ Liêm, điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị mới Văn Phú - Ảnh 1

Ngày 28/11, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng ký ban hành Quyết định số 6525/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Văn Phú (phường Phú La, quận Hà Đông)tại các ô đất quy hoạch ký hiệu X10, X13, HT01, tỷ lệ 1/500. Theo đó, tổng diện tích đất các ô đất điều chỉnh khoảng 7.378m2 (gần 0,7378ha); dân số khoảng 128 người.

Về nguyên tắc điều chỉnh: Kế thừa nội dung cơ bản của điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Văn Phú (lần 2) đã được UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) phê duyệt tại Quyết định số 927/QĐ-UBND, ngày 14/4/2008. Các nội dung khác không thuộc nội dung điều chỉnh của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung tại các ô đất nêu trên được giữ nguyên.

UBND TP Hà Nội cũng điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Văn Phú tại các ô đất quy hoạch ký hiệu C4, C6, CT7, tỷ lệ 1/500 (phần quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất) và tại các ô đất quy hoạch ký hiệu CT1, CT2, CT4, CT5, CT8, tỷ lệ 1/500 (phần quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan) được phê duyệt.

Cho phép bổ sung quỹ đất xây dựng nhà ở, cơ cấu tổ chức lại đất hạ tầng kỹ thuật và giao thông. Tuy nhiên phải đảm bảo cân đối các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc phù hợp theo quy hoạch phân khu đô thị S4, tỷ lệ 1/5.000 và khớp nối đồng bộ với đồ án quy hoạch Khu đô thị mới Phú Lương. Đề xuất giải pháp mới về tổ chức không gian kiến trúc hài hòa với các công trình lân cận trong khu vực.

Hà Nội: Thu hồi 9.849m2 đất tại quận Bắc Từ Liêm, điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị mới Văn Phú - Ảnh 2

Đồng thời, tách ô đất quy hoạch ký hiệu X10 ra khỏi Khu đô thị mới Văn Phú gộp phần đất này vào Khu đô thị Phú Lương.

Việc điều chỉnh này thực hiện theo đúng Quyết định số 6469/QĐ-UBND ngày 5/12/2014 của UBND TP Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung ghi tại Quyết định số 4460/QĐ-UBND ngày 5/10/2012: “Thu hồi 303m2 đất nằm trong Khu đô thị mới Văn Phú do Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Innvest đang quản lý, sử dụng giao Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Việt quản lý, sử dụng…”.

Nội dung điều chỉnh nêu trên dẫn đến thay đổi phạm vi, ranh giới và giảm diện tích đất Khu đô thị mới Văn Phú từ khoảng 947.984m2 xuống khoảng 947.681m2.

Điều chỉnh các ô đất quy hoạch ký hiệu X13, HT01 có chức năng cây xanh, mặt nước, hạ tầng đô thị thành các ô đất quy hoạch có chức năng Trạm xử lý nước thải ngầm (phía trên bố trí vườn hoa, cây xanh…) bãi đỗ xe, cây xanh nhóm nhà ở, nhà ở liền kề, đường giao thông.