Hà Nội thí điểm phân luồng đường Nguyễn Trãi: Cần thêm thời gian đánh giá

    Báo Giao Thông
    166 liên quanGốcHà Nội

    Theo đại diện của Sở GTVT TP Hà Nội, phân luồng tại Nguyễn Trãi là sự thử nghiệm để có thể nhân rộng mô hình trên các tuyến đường khác.

    Linh Đoàn - Nguyễn Hoàn

    Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/ha-noi-thi-diem-phan-luong-duong-nguyen-trai-can-them-thoi-gian-danh-gia-d562017.html