Hà Nội thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ từ ngày 29/2

Bắt đầu từ ngày 29/2/2024, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) sẽ triển khai thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ vào ngày cuối tháng.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ha-noi-thay-doi-lich-ghi-chi-so-cong-to-tu-ngay-292-post567741.antd