Hà Nội: Tháo dỡ 40 biển quảng cáo vi phạm

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet- Thanh tra liên ngành thành phố Hà Nội vừa tháo dỡ 40 biển quảng cáo vi phạm và xử phạt 2 công ty quảng cáo sai phép.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=62441