Hà Nội thanh tra công vụ đột xuất từ 1/7/2008: Thành viên đoàn kiểm tra không được biết điểm sắp kiểm tra

Giadinh.net - Khi tiến hành thanh tra, để đảm bảo yếu tố đột xuất, tránh tình trạng “bao che”, ...