Hà Nội thành lập Chi cục Quản lý đất đai

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết địnhthành lập Chi cục Quản lý đất đai Hà Nội trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Hà Nội thành lập Chi cục Quản lý đất đai - Ảnh 1

Chi cục QLĐĐ sẽ tham mưu, giúp Sở TNMT quản lý đất đai trên địa bàn HN. Ảnh: Đức Trần

Theo quyết định, Thành lập Chi cục Quản lý đất đai Hà Nội trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở TNMT) trên cơ sở tổ chức lại Phòng Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất, Phòng Đăng ký thống kê đất đai, Phòng Kinh tế đất thuộc Sở TNMT; trụ sở làm việc tại số 18, phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa.

Chi cục Quản lý đất đai là tổ chức trực thuộc Sở TNMT, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở TNMT đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chi cục có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở TNMT thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai trên địa bàn TP Hà Nội thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật.

Giám đốc Sở TNMT có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục xây dựng Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các phòng chuyên môn và mối quan hệ công tác của Chi cục Quản lý đất đai Hà Nội với các đơn vị thuộc Sở; Xây dựng trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết công việc theo hướng tinh gọn, hiệu quả; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc bố trí, sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ sở vật chất, kinh phí, trang thiết bị, hồ sơ, tài liệu liên quan để tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chi cục theo quy định.

Bình An