Hà Nội: Thành lập Ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế năm 2017

UBND TP Hà Nội vừa có Quyết định số 6184/QĐ-UBND về việc Thành lập Ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế TP Hà Nội năm 2017.

Theo đó, Ban Chỉ đạo gồm 16 thành viên, do ông Nguyễn Doãn Toản, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội làm Trưởng ban. Cũng tại quyết định này, UBND TP Hà Nội cũng thành lập Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế TP Hà Nội năm 2017 gồm 26 thành viên, do ông Vũ Văn Tấn, Phó cục trưởng Cục Thống kê TP. Hà Nội, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo tổng điều tra thành phố làm Tổ trưởng.

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế TP Hà Nội có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra theo đúng phương án và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo tổng điều tra Trung ương; chịu trách nhiệm về sự thành công cuộc Tổng điều tra tại TP. Hà Nội; kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương những vấn đề mới phát sinh để thống nhất xử lý, giải quyết những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Hà Nội: Thành lập Ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế năm 2017 - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế TP Hà Nội được sử dụng con dấu của Cục Thống kê TP Hà Nội trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện phát sinh giao dịch trong quá trình tổ chức thực hiện cuộc tổng điều tra.

Tổ thường trực giúp việc cho Ban Chỉ đạo tổng điều tra TP Hà Nội về công tác nghiệp vụ chuyên môn của cuộc tổng điều tra; tổ chức lực lượng, tập huấn nghiệp vụ cho các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố; kiểm tra, giám sát, tổ chức triển khai toàn bộ các bước tiến hành cuộc tổng điều tra từ khâu chuẩn bị đến khi kết thúc điều tra.

Hoạt động của Tổ thường trực chịu sự điều hành trực tiếp của Ban Chỉ đạo tổng điều tra TP. Văn phòng Tổ thường trực đặt tại Cục Thống kê TP. Hà Nội có địa chỉ số 1 Hàn Thuyên (Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế TP Hà Nội và Tổ thường trực làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Kinh phí thực hiện cuộc tổng điều tra được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các quy định của Nhà nước và Hà Nội.