Hà Nội: Tháng 5 hoàn thành đề án xe đạp công cộng

UBND TP.Hà Nội vừa có văn bản giao Sở GTVT đến tháng 5 đơn vị này phải nghiên cứu, xây dựng xong đề án thí điểm phát triển cung cấp dịch vụ xe đạp công cộng trong khu vực trung tâm thành phố.

UBND TP.Hà Nội vừa có văn bản giao nhiệm vụ thực hiện các giải pháp phát triển hợp lý các phương thức vận tải theo chỉ đạo của Chính phủ.

Cụ thể, Sở GTVT sớm xác định các chỉ tiêu, mục tiêu định hướng và các giải pháp giảm phương tiện cá nhân trên địa bàn thành phố giai đoạn 2014 - 2015 trình kế hoạch trong quý II năm nay. Đến tháng 5, đơn vị này cũng phải nghiên cứu, xây dựng xong đề án thí điểm phát triển cung cấp dịch vụ xe đạp công cộng trong khu vực trung tâm thành phố.

Sở GTVT nghiên cứu, xây dựng đề án tăng cường vận tải công cộng kết hợp với kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông trên địa bàn thành phố. UBND TP.Hà Nội yêu cầu Sở GTVT phải lên phương án, báo cáo trong tháng 3 để phục vụ làm việc cụ thể với Bộ GTVT vào tháng 4 năm nay.

Minh Phong