Hà Nội: Tham nhũng diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi

Tình hình tham nhũng trên địa bàn TP Hà Nội vẫn diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi hơn, phạm vi, lĩnh vực tham nhũng rộng, tiềm ẩn trong lĩnh vực đất đai, đầu tư, tài chính - Báo cáo kết quả phòng chống tham nhũng năm 2019 của UBND TP Hà Nội nêu.

Đây là một trong những nội dung của báo cáo về Kết quả phòng chống tham nhũng năm 2019 do Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu vừa ký gửi HĐND TP HN trước kỳ họp thứ XI diễn ra trong ba ngày (từ hôm nay 3 đến 5/12).

Theo đó, trong năm 2019, qua công tác thanh tra và giải quyết KNTC, Thành phố đã phát hiện, kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 8 vụ, đã chuyển 5 vụ có dấu hiệu vi phạm.

Báo cáo từ Công an Thành phố cho thấy, tổng số thụ lý 44 vụ với 113 bị can trong đó kỳ trước chuyển sang 22 vụ với 72 bị can; khởi tố trong kỳ 21 vụ với 40 bị can; phục hồi điều tra 1 vụ với 1 bị can.

Công an Hà Nội cũng đã chuyển VKS các cấp đề nghị truy tố 18 vụ với 56 bị can; tạm đình chỉ điều tra 1 vụ với 3 bị can; đang điều tra 21 vụ với 53 bị can; số vụ án nhập (hiện đang điều tra) là 4 vụ với 1 bị can.

Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân thành phố cũng nêu rõ, tổng số vụ án thụ lý là 24 vụ với 80 bị can (cũ 6 vụ với 24 bị can; mới 18 vụ với 56 bị can). Hiện đơn vị này đang giải quyết 2 vụ với 7 bị can.

Tương tự, Tòa án nhân dân TP trong năm cũng thụ lý 59 vụ với 181 bị cáo; đã giải quyết 42 vụ 2 vụ với 130 bị cáo, đang giải quyết 17 vụ - 51 bị cáo. Trong đó sơ thẩm 50 vụ - 160 bị cáo; phúc thẩm 9 vụ - 21 bị cáo.

Đánh giá tình hình tham nhũng trên địa bàn, Thành phố HN cho rằng lãnh đạo UBND TP đã tập trung chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống tham nhũng.

Do đó, công tác phòng ngừa tham nhũng đã có chuyển biến trên nhiều lĩnh vực, các cấp, các ngành đã tăng cường công khai minh bạch, tập trung thực hiện CCHC, nhất là cải cách TTHC.

“Tuy nhiên, tình hình tham nhũng trên địa bàn TP vẫn diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi hơn, phạm vi, lĩnh vực tham nhũng rộng, tiềm ẩn trong một số lĩnh vực: quản lý, sử dụng đất đai, GPMB, đầu tư xây dựng, tài chính”, báo cáo nêu rõ.

Nguyên nhân cơ bản của những tồn tại, hạn chế trên là do công tác quản lý nhà nước còn bộc lộ nhiều kẽ hở, trình độ quản lý còn hạn chế, một bộ phận cán bộ công chức thiếu tu dưỡng, rèn luyện, lợi dụng sơ hở trong quản lý, cơ chế chính sách hoặc lợi dụng nhiệm vụ được giao làm trái quy định, quy trình công tác để vụ lợi; một số đơn vị chưa quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PCTN; các cơ quan PCTN tại một số đơn vị, địa phương còn lúng túng trong việc đề ra các giải pháp, phòng ngừa, chống tham nhũng; chưa quan tâm đúng mức đến công tác thanh, kiểm tra, giám sát để phòng ngừa, phát hiện những hành vi tham nhũng….

N. Huyền

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/ha-noi-tham-nhung-dien-bien-phuc-tap-thu-doan-tinh-vi-post3 23484.info