Hà Nội tham gia chiến dịch Giờ Trái đất năm 2009

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Giờ Trái đất là chiến dịch toàn cầu do Quỹ Quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên (WWF) khởi xướng và được thực hiện lần đầu tại TP Sydney năm 2007, với sự tham gia của 2,2 triệu người.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=127877