Hà Nội: Tập huấn công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư

Sáng 14-11, tại Cung Trí thức Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư cho đại diện lãnh đạo, cán bộ quản lý đô thị của các quận, huyện, phường, xã và 3 đơn vị quản lý nhà chung cư trên địa bàn Hà Nội.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Khởi - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản (Bộ Xây dựng) đã phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư, Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15-2-2016 về Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư, quy định tổ chức hội nghị nhà chung cư, bầu ban quản trị, vấn đề sử dụng quỹ bảo trì, vận hành tòa nhà… cũng như Chỉ thị 29/CT-TTg ngày 9-10-2018 về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư.

Thực tế trên địa bàn Hà Nội nói riêng, cả nước nói chung đã và đang xảy ra một số vi phạm liên quan đến công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Tại Hội nghị lần này, ngoài phổ biến các văn bản pháp luật liên quan, ông Nguyễn Mạnh Khởi còn tiếp nhận, trả lời tại chỗ các vướng mắc thực tế trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư của các cán bộ tham dự.

Trong đó có một số vướng mắc chưa có trong luật, quy định; một số quy định đã có trong luật nhưng chưa được hiểu đúng: Quy định tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu, bầu Ban quản trị tòa nhà hay cụm nhà chung cư, hội nghị nhà chung cư trực tiếp bầu trưởng Ban quản trị hay Ban quản trị được bầu nhóm lại thống nhất bầu Ban quản trị…

Dạ Khánh