Hà Nội: Tăng tốc cổ phần hóa doanh nghiệp

(HQ Online)- Sở Tài chính Hà Nội cho biết, theo Đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp (DN) 100% vốn Nhà nước thuộc UBND TP. Hà Nội giai đoạn 2012-2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến 2015 TP. Hà Nội thực hiện sắp xếp, đổi mới 43 DN, 21 bộ phận DN và 7 đơn vị sự nghiệp.

Theo Kế hoạch Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Nội thuộc diện sắp xếp cổ phần hóa. Ảnh: Internet.

Trong đó, năm 2014 thực hiện sắp xếp, đổi mới xong 31 DN và bộ phận DN (điều chỉnh theo kế hoạch tiến độ thành phố giao DN thực hiện là cổ phần hóa 12 DN và 12 bộ phận DN; các hình thức sắp xếp khác là 5 DN và 2 đơn vị sự nghiệp).

Để hoàn thành kế hoạch này, trong 6 tháng đầu năm 2014, Sở Tài chính đã phối hợp với Sở, ngành trình UBND thành phố thành lập Tổ thường trực, chuyên trách sắp xếp, đổi mới DN Nhà nước thuộc UBND thành phố; Đã báo cáo UBND thành phố xem xét, phê duyệt giá trị DN và phương án cổ phần hóa của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thể thao Hà Nội; kiểm tra quyết toán tài chính để thực hiện các bước tiếp theo của quy trình cổ phần hóa đối với Công ty TNHH một thành viên Nghe nhìn Hà Nội, Công ty TNHH một thành viên Sách và Thương mại Hà Nội, Công ty TNHH một thành viên Bao bì 277 Hà Nội, Xí nghiệp sản xuất và thương mại Sơn Đồng thuộc Công ty TNHH một thành viên đầu tư thương mại và dịch vụ quốc tế;

Làm việc với Tổ giúp việc về tiến độ cổ phần hóa 2 bộ phận DN thuộc Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Nội, Xí nghiệp xây lắp và Xí nghiệp Hoàn Kiếm; Báo cáo UBND thành phố đề nghị Bộ Tài chính và Ngân hàng Phát triển Việt Nam xử lý rủi ro tín dụng Dự án Giầy Hà Tây của Công ty Giầy Hà Tây, nay là Xí nghiệp sản xuất và thương mại Sơn Đồng thuộc Công ty TNHH một thành viên Đầu tư thương mại và dịch vụ quốc tế thực hiện cổ phần hóa.

Ngoài ra Sở Tài chính Hà Nội đã đôn đốc xử lý tài chính tại 2 DN thuộc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội ( gồm Công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội và Công ty CP nhà số 68) thực hiện sắp xếp cổ phần hóa; Thực hiện quyết toán tài chính, xác định giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại thời điểm chuyển Công ty TNHH một thành viên 19-12 Hà Nội sang Công ty cổ phần.