Hà Nội tăng mức trần học phí công lập chất lượng cao?

Việc tăng mức trần học phí được Sở GDĐT Hà Nội đề xuất đối với bậc mầm non và phổ thông công lập chất lượng cao trên địa bàn thành phố.

Sở GDĐT Hà Nội đã trình lên UBND thành phố tờ trình của liên Sở GDĐT và Sở Tài chính Hà Nội về cơ chế tài chính, trong đó có quy định mức thu học phí áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô.

Sở GDĐT Hà Nội cho biết, người dân mong muốn con em mình có một môi trường giáo dục tiên tiến, hiện đại, các điều kiện về cơ sở vật chất và giáo dục chất lượng cao ngày càng tăng. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu đa dạng của xã hội trên cơ sở kết hợp hài hòa giữa nguồn lực đầu tư trọng điểm ban đầu của Nhà nước và nguồn xã hội hóa, Hà Nội phấn đấu giai đoạn 2016-2020 sẽ đầu tư xây dựng thêm 20 trường công lập chất lượng cao, tiếp cận với chuẩn khu vực và quốc tế.

Hà Nội sẽ tăng mức trần học phí công lập chất lương cao.

Do mức trần học phí được điều chỉnh từ năm 2015-2016 đã hết thời gian áp dụng, liên Sở đã đề xuất mức trần học phí và cơ chế tài chính đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao từ năm học 2016-2017 đến năm học 2019-2020 bậc mầm non, tiểu học từ 3.900.000 đồng đến 5.100.000 đồng/học sinh/tháng với tỷ lệ tăng ở 2 bậc này từ 8,51% đến 10,26%. Bậc trung học tăng từ 4.100.000 lên 5.300.000 đồng/học sinh/tháng với tỷ lệ % tăng từ 8,16% đến 9,76%.

Trên cơ sở mức trần học phí, hàng năm thủ trưởng cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao căn cứ vào điều kiện kinh tế, xã hội của địa bàn, cam kết thực hiện chất lượng giáo dục cao theo tiêu chí cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình, phương pháp giảng dạy, kết quả kiểm định và mức hỗ trợ của ngân sách để quyết định mức thu học phí cụ thể.

Tuy nhiên, theo đại diện Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội, mức trần học phí nêu trên quá cao so với đời sống chung của người dân, đồng thời có khoảng cách lớn với các trường công lập khác. Hơn nữa, việc đánh đồng các trường công lập chất lượng cao khu vực nội thành và ngoại thành sẽ không công bằng với người dân và cần có chính sách ưu đãi mềm với con em nông dân./.

Tuấn Minh