Hà Nội tăng cường phòng, chống dịch dịp Giáng sinh và cuối năm

Hà Nội tăng cường phòng, chống dịch dịp Giáng sinh và cuối năm

Hà Nội tăng cường phòng, chống dịch dịp Giáng sinh và cuối năm

Hà Nội tăng cường phòng, chống dịch dịp Giáng sinh và cuối năm

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội đề nghị, trong dịp Lễ Giáng sinh và kỳ nghỉ Tết Dương lịch tới đây, lượng người di...