Hà Nội: Tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng

Ngày 11/11/2016, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý đất đai, quy hoạch kiến trúc, cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện mặt bằng xây dựng kết hợp với chỉnh trang đô thị hai bên tuyến đường mới mở trên địa bàn Hà Nội.

Hà Nội: Tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng - Ảnh 1

Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu phải trách nhiệm nếu để nhà siêu mỏng, siêu méo tồn tại, phát sinh. Ảnh: TQ

Chủ tịch UBND TP yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, báo cáo Cấp ủy, đưa hệ thống chính trị vào cuộc, vận động để người dân biết, chấp hành quy định của TP khi mở đường.

Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn sâu sát, quyết liệt trong công tác, tổ chức thực hiện quản lý đất đai, quy hoạch kiến trúc, cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, chỉnh trang đô thị hai bên tuyến đường mới mở.

Cân đối bố trí đủ, kịp thời vốn ngân sách của quận, huyện, thị xã để đền bù, lên phương án thu hồi đất ngoài chỉ giới để sử dụng vào mục đích công cộng nếu việc hợp thửa, hợp khối (sau 30 ngày) không thực hiện được.

Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tập trung xây dựng kế hoạch khắc phục tồn tại, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp Tổ công tác liên ngành TP theo Quyết định số 1577/QĐ-UBND đã chỉ ra tại Báo cáo số 4391/BC-QHKT-P2+P4 ngày 9/8/2016, để giải quyết dứt điểm các trường hợp đất không đủ điều kiện mặt bằng xây dựng còn tồn đọng và không để phát sinh các trường hợp phát sinh mới.

Thực hiện nghiêm túc việc thu hồi đất ngoài chỉ giới sau khi hết thời hạn hợp thửa, hợp khối theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát tình hình, xử lý nghiêm, kịp thời vi phạm trật tự xây dựng của chủ đầu tư và các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, hoàn thành trước tháng 12/2016, báo cáo UBND TP kết quả giải quyết.

Hướng dẫn người dân các thủ tục hành chính khi thực hiện hợp thửa, hợp khối cũng như xây dựng công trình. Quan tâm thực hiện giải quyết đơn thư, phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi, trách nhiệm của UBND quận, huyện, thị xã theo quy định. Giữ ổn định tại địa phương trong suốt quá trình giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

Chủ động làm việc với các sở, ban, ngành để giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh tại địa phương trong quá trình thực hiện công tác quản lý đất đai quy hoạch kiến trúc, cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện mặt bằng xây dựng. Phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xây dựng tuyến đường tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy hoạch được duyệt.

Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP về tình trạng tồn tại hoặc phát sinh thêm các trường hợp siêu mỏng, siêu méo trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý.

Chủ tịch UBND TP giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra, rà soát, có giải pháp tháo gỡ khó khăn, bất cập trong việc cấp giấy phép xây dựng, thực hiện chỉnh trang kiến trúc công trình trên toàn tuyến.

Phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo thanh tra xây dựng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phát sinh vi phạm trật tự xây dựng, đặc biệt quan tâm, có phương án xử lý các thửa đất, công trình không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng (có diện tích dưới 15m2)...

Chủ tịch UBND TPyêu cầu giám đốc các sở, chủ tịch UBND các quận, huyện, thủ trưởng các đơn vị được giao làm chủ đầu tư xây dựng tuyến đường nghiêm túc quán triệt và tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chỉ thị được ban hành trong thời điểm UBND TP đang tổ chức kiểm tra công tác quản lý đất đai, quy hoạch kiến trúc, cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn các quận huyện.

Bằng Chỉ thị này, hy vọng công tác quản lý đất đai, quy hoạch kiến trúc, cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện mặt bằng xây dựng kết hợp với chỉnh trang đô thị hai bên tuyến đường mới mở trên địa bàn TP Hà Nội sẽ tốt hơn.

Trần Quý