Hà Nội: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh cho lớp 1 và lớp 6

Giadinh.net - Năm học 2008-2009, Hà Nội dự kiến tuyển vào nhà trẻ 33.500 học sinh (đạt 18% tổng số trẻ trong độ tuổi), vào mẫu giáo 125.000 học sinh (đạt 83%); tuyển 43.200 học sinh vào lớp 1 (đạt 100%) ...