Hà Nội sơ kết 1 năm thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được triển khai trong cả hệ thống chính trị, tuyên truyền sâu rộng trong xã hội, đáp ứng được nguyện vọng và nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, bước đầu đã có tác động tích cực đến kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/161481