Hà Nội: Sĩ tử được giúp sức tối đa

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Gần sát giờ thi buổi sáng, tại cổng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, chúng tôi đã chứng kiến một số nhóm sinh viên tình nguyện đang tất bật giúp đỡ các thí sinh từ việc nhỏ nhất như trông đồ, phát thước kẻ, bút bi, gọi điện miễn phí.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/7/94876.cand