Hà Nội sẽ thu phí giữ xe tự động theo giờ

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung yêu cầu, từ 1/7/2017, các ngành nghiên cứu triển khai thí điểm việc thu phí đỗ xe theo giờ và thu bằng hình thức tự động qua các cột thu tiền trên địa bàn quận Hoàn Kiếm..

Hà Nội sẽ thu phí giữ xe tự động theo giờ - Ảnh 1

Hà Nội sẽ thu phí giữ xe tự động theo giờ

Tại phiên họp tập thể UBND TP thường kỳ ngày 10/11, các đại biểu đã xem xét, thảo luận, đóng góp ý kiến cho các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp HĐND sắp diễn, trong đó tờ trình do Cục Thuế Hà Nội chủ trì về một số quy định về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố.

Theo đó, dự thảo Tờ trình về một số quy định về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố đã phân tích và chỉ rõ việc áp dụng một số khoản thu như hiện nay đang dẫn đến sự bất bình đẳng trong hoạt động kinh doanh giữa Công ty Khai thác điểm đỗ Hà Nội và các tổ chức, cá nhân khác; đồng thời không thể hiện đúng bản chất của các khoản phí và dẫn đến bất hợp lý trong việc phân cấp nguồn thu của các quận, huyện.

Để khắc phục tình trạng này, Sở GTVT đề xuất, năm 2017, đối với quận Hoàn Kiếm, phí sử dụng vỉa hè vẫn thu theo m2 (giữ nguyên), đối với các quận, huyện khác, sẽ thu phí theo % doanh thu với tỷ lệ 6% (tăng 3%).

Từ năm 2018, sẽ thực hiện phương pháp thu phí đối với Công ty Khai thác điểm đỗ và áp dụng mức điều chỉnh thu theo m2 đối với tất cả các quận, huyện, thị xã.

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung đề nghị, quận Hoàn Kiếm sẽ thu phí sử dụng lòng đường, hè phố như đề xuất của các ngành đến 31/6/2017.

Từ 1/7/2017, theo yêu cầu của Chủ tịch Thành phố, các ngành nghiên cứu triển khai thí điểm việc thu phí đỗ xe theo giờ và thu bằng hình thức tự động qua các cột thu tiền trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Xuân Hưng