Hà Nội sẽ sớm có phương án thay thế 5 tuyến buýt trợ giá trước ngày 1/8

    Hà Nội sẽ có phương án tìm một doanh nghiệp khác thay thế Công ty Bắc Hà để đảm nhận 5 tuyến buýt trợ giá mà đơn vị này xin dừng chạy.

    VTC Now

    Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/ha-noi-se-som-co-phuong-an-thay-the-5-tuyen-buyt-tro-gia-truoc-ngay-18-post954847.vov