Hà Nội sẽ quảng bá du lịch trên CNN

Giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo Sở Du lịch phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục làm việc với đại diện CNN tại Việt Nam, hoàn thiện nội dung, tổ chức phát sóng (giai đoạn 1/1/2017 đến 31/12/2018)

Hà Nội sẽ quảng bá du lịch trên CNN - Ảnh 1

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành thông báo ý kiến của Thường trực Thành ủy đồng ý đề xuất của Ban Cán sự đảng UBND thành phố về việc hợp tác chiến lược 3 năm giữa UBND thành phố với mạng Tin tức truyền hình cáp CNN; giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo Sở Du lịch phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục làm việc với đại diện CNN tại Việt Nam, hoàn thiện nội dung, tổ chức phát sóng (giai đoạn 1/1/2017 đến 31/12/2018); chịu trách nhiệm về nội dung tuyên truyền và kinh phí thực hiện đảm bảo hiệu quả, đúng quy định, định kỳ phối hợp đánh giá hiệu quả hoạt động để kịp thời rút kinh nghiệm, đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra.

Hoàng Phong