Hà Nội sẽ hỗ trợ phương tiện đi lại cho thương binh

    Báo VTC News
    Gốc

    Thành phố Hà Nội đang nghiên cứu các cơ chế, chính sách hỗ trợ phương tiện đi lại, chuyển đổi nghề nghiệp cho thương binh, bệnh binh và người khuyết tật sử dụng xe tự chế làm phương tiện đi lại.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/256361/Default.aspx