Hà Nội sẽ giảm hơn 7.400 biên chế năm 2018

Theo kế hoạch sử dụng biên chế, năm 2018 Hà Nội đặt mục tiêu giảm 7.190 biên chế viên chức sự nghiệp và 225 biên chế công chức hành chính.

Theo VTC