Hà Nội: Sẽ di dời các hộ dân ra khỏi nhà “tối nguy hiểm” B6 Giảng Võ

Nếu đạt 50- 60% số hộ dân đồng ý di chuyển, số còn lại (chủ yếu là các hộ tầng 1), chính quyền sẽ họp bàn kỹ để lựa chọn phương án phù hợp, kể cả cưỡng chế cắt điện, nước để các hộ phải di dời đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân