Hà Nội: Quận Thanh Xuân kiểm định 23 chung cư cũ, 21 nhà nguy hiểm cấp C

Quận Thanh Xuân đã kiểm định 23 nhà chung cư, trong đó 2 nhà được đánh giá nguy hiểm cấp B, 21 nhà được đánh giá nguy hiểm cấp C.

Theo báo cáo của UBND quận Thanh Xuân về công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn, đến thời điểm hiện tại, Hội đồng thẩm định quận đang kiểm tra, thẩm định để chấp thuận cập nhật, bổ sung, điều chỉnh về số lượng nhà chung cư cũ.

Cụ thể: Nhà chung cư cũ đề nghị bổ sung là 73 nhà; Nhà chung cư cũ đề nghị đưa ra khỏi Kế hoạch số 334 của UBND thành phố Hà Nội là 38 nhà (do trùng tên và theo danh sách là chung cư, thực tế rà soát là tập thể phân lô, nhà ở riêng lẻ, nhà chung cư đã cải tạo toàn bộ thành nhà ở riêng lẻ); Nhà chung cư cũ đề nghị điều chỉnh thông tin là 6 nhà.

Nhà chung cư cũ sau khi điều chỉnh nằm trong Kế hoạch số 334 của UBND Thành phố: 149 nhà (trước đó là 187 nhà).

Qua kiểm định 23 nhà chung cư, có 2 nhà được đánh giá nguy hiểm cấp B, 21 nhà được đánh giá nguy hiểm cấp C.

Sau khi được chấp thuận điều chỉnh danh sách nhà chung cư cũ trên địa bàn, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục kiểm định các nhà chung cư trong danh sách được duyệt. Cụ thể: Nhà chung cư do Sở Xây dựng tổ chức thực hiện đợt 1 là 44 nhà, thời gian trước quý II/2022; Nhà chung cư do quận Thanh Xuân thực hiện đợt 1 là 7 nhà; đợt 2, 3 là 44 nhà thực hiện trước quý IV/2022; đợt 4 là 31 nhà thời gian trước quý III/2023.

Thời gian tới, trên cơ sở kết quả kiểm định, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn quận, UBND quận sẽ tổng hợp, rà soát báo cáo UBND thành phố bổ sung vào Kế hoạch cải tạo xây dựng lại nhà chung cư cũ và xây dựng Kế hoạch để triển khai thực hiện.

Nhà chung cư xuống cấp tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người dân

Nhà chung cư xuống cấp tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người dân

Bí thư và Chủ tịch phường chịu trách nhiệm về số liệu chung cư cũ

Theo Ban chỉ đạo cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ quận Thanh Xuân, công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn quận được xác định là nhiệm vụ trọng tâm đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị quận Thanh Xuân. Việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ sẽ góp phần cải thiện, làm thay đổi diện mạo đô thị trên địa bàn quận khang trang, hiện đại hơn.

Trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền từ quận đến phường đã quan tâm triển khai thực hiện nhiệm vụ này theo đúng chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội và UBND Thành phố và đã đạt được một số kết quả tích cực ban đầu. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ lớn, có tính chất phức tạp và do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan nên tiến độ triển khai các bước theo quy trình để cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn chưa đảm bảo yêu cầu, kế hoạch của quận đã đặt ra.

Ban chỉ đạo cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ quận Thanh Xuân yêu cầu khẩn trương kiểm tra, chuẩn xác lại lần cuối thông tin, dữ liệu về chung cư cũ trên địa bàn quận, hoàn thành trước ngày 10/10/2022. Đề nghị Bí thư và Chủ tịch các phường chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu của phường. UBND quận chỉ đạo phòng Quản lý đô thị tổng hợp báo cáo Thành phố và Ban Chỉ đạo quận theo quy định.

Công tác kiểm định chất lượng nhà chung cư cần tập trung làm rõ tính pháp lý và việc sử dụng kết quả kiểm định của các chung cư đã thực hiện kiểm định trước đây. Tiếp tục rà soát, báo cáo cơ quan có thẩm quyền về việc bổ sung các chung cư còn thiếu và điều chỉnh các khu chung cư đang tổng hợp trùng lặp để phê duyệt danh mục các chung cư thực hiện kiểm định…

Trần Hoàng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ha-noi-quan-thanh-xuan-kiem-dinh-23-chung-cu-cu-21-nha-nguy-hiem-cap-c-post1472099.tpo