Hà Nội: Quận Đống Đa chính thức có Chủ tịch mới

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa chính thức phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch UBND quận Đống Đa, nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Hà Nội: Quận Đống Đa chính thức có Chủ tịch mới - Ảnh 1

Ông Võ Nguyên Phong - Tân Chủ tịch UBND quận Đống Đa

Theo đó, phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch UBND quận Đống Đa, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Võ Nguyên Phong, Phó Bí thư Quận ủy Đống Đa.

Ông Võ Nguyên Phong, sinh năm 1969, trước khi được bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND quận Đống Đa là Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội.

Xuân Hưng